Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

BOGORODICA

Baner

SPLIT - KOTARI

Ocjena: / 6
LošeOdlično 

PONEŠTO O RIVI  IZ NJENE PROŠLOSTI

Za francuske uprave gradom počimaju se minjat konture rive koja se u velike razlikovala od onoga kakvu je danas poznajemo

1807. Francuzi ruše veći dio mletačkog Kaštela iz XV. stoljeća.

na ovoj grafici iz 1782.  lipo se vidu bastioni skroz livo

prije francuskih zahvata u prostoru  bedemi ili bolje receno mletački utvrda od koje je danas ostala samo kula

prilikom iskopa ovog zadnjeg minjanja izgleda rive u naše vrime pronađeni su ostaci bedema koji su uklonjeni za francuske vladavine gradom

1807. - 08. traje nasipanje Nove Marmontove obale (kasnije Stare obale) prema zapadu, od ostataka mletačkog Kaštela do crkve sv. Frane. Sredinom stoljeća ovaj se dio obale novim nasipanjem proširio do sadašnjega stanja.

1817. podignuta je ispred preostale Mletačke kule kuća Seleban (kasnije vlasništvo knezova Borelli), prva od trokatnica na novostvorenom dijelu obale, koje je fasada do 1859. bila već potpuno izgrađena od ove kule do Marmontove ulice. Spomenuta kuća srušena je 1911. radi izgradnje »Jadranske banke«.

na ovoj slici lipo se vidi ta kuća a i kula je vidljiva bila sa rive( kuža livo )

1911 . godine kuća je srušena i zapoćelo se sa izgradnjom ove nove koja i danas stoji na istom mistu

1911. zapoćelo se sa izgradnjom ove kuće (sada veleposlanstvo ) -Zaklonjen je pogled na kulu sa rive

Na ovoj slici možete vidit i kiosk Cvitanić koji je za svoje vrime bija iskorak-tu se moglo nabavit osim duhana i svakoraznih sitnica

Gledanjem starih slika rive na pojedinim mogli ste zapazit da se na sredini rive uz poćetak malog pristana nalazila neka kuća -jedina do morske strane na slikama . To je naime jednokatnica Lučkog zdravstvenog poglavarstva " Šenitad " koja je izgrađena 1821.  godine .Ista je srušena 1875.

na ovoj slici lipo se vidu krovovi lazareta - ulaz na rivu sa istoka - nažalost ovi objekti su srušeni u II svjetskom ratu -slika je iz 1865.godine


ovo je jedna od najstarijih slika rive..... riva je u stvari u to vrime zemljana površina dok je popločan samo mali dio uz kuće - ova slika je interesantna i po tome šta se vidi kako se na rivi suše smokve ( desli donji kantun slike )

1860. godina

zapadna strana rive 1896. godine

1892. sagrađena je velika zgrada magazina Ilić, na mjestu današnjeg malog parka na Matejuški. Srušena je tek 1928. radi izgradnje hotela, koji međutim nije sagrađen na tom mjestu.

na slicu kuća skroz livo

mali podsjetnik na nošnju tadašnjig stanovnika grada

Nije loše napomenit da je u ono vrime riva služila i kao misto di se prodavalo drva i ostale raznorazne potrebštine onoga vrimena .


1896. sagrađena je na sredini Stare obale dvokatnica u maurskom stilu.

Kako je riva izgledala oko 1900. godine kad su na njoj još bile  murve koje su bile posađene u zadnjoj četvrtini 19 stoljeća i to u četiri reda na zapadnom dilu i u jednom redu isprid Palače. Vađenje murvi počelo je 1921.godine.

 

tombula na rivi 1900.

sokolski slet 1910.godine

1921. je dvored murvi pred kavanama na Obali zamijenjen jednored'om palmi, koje su donesene iz rasadnika na Visu. Dva reda palmi uz more postavljena su 1922. i 1927., a jednored palmi pred Palačom 1926. g.

tek posađene palme1923. počelo je rušenje starih kućica na Obali, koje su u XVII. i XVIII. stoljeću sazidane ispod kripto-portika Dioklecijanove palače. One su postepeno do 1927. zamijenjene novim tipskim kućicama po projektu bečkog arhitekta Alfreda Kellera, dobitnika međunarodnog natječaja. Nove kućice građene su samo pod onim dijelom Palače, koji je tada bio vidljiv s mora.

riva 1918 prije rušenja kućica

ogoljene zidine


1890-te na rivi i na Prokurativama su posađene murve, a 1921. počelo je vađenje murvi koje su u četiri reda bile zasađene na zapadnom dijelu splitske rive te u jednom redu pred Palačom. Iste godine pred kavanama na Obali murve su zamijenjene jednoredom palmi donesenim iz rasadnika na Visu. Uz more, 1922. i 1927. postavljena su dva reda palmi, a još jedan 1926. pred Palačom. Iste godine (1926) asfaltirana je današnja Riva, koja je dotad bila popločana tek na uskom pojasu uz more, a pred kućama se nalazio uži pločnik.

 

 

pogled sa palače Bajamonti oko 1930

1935.godine

1961- na slici zanimlivo to šta se vidu kuće koje se naslanjaju na bedem sa južne strane ( kuće su dosezale sve do bedema) -danas toga više nema- s karijolama se čekalo na mušterije kojima je tribalo prinit valiže do ferate oli autobusa

cirkus na rivi 1910

1913

sa marjana

1964

rane sedandesete - tek preuređeni brod Diokelcijan ( e lipo je bilo provest uru dvi na njemu )

EVO MALO USPOREDBI KAKO JE BILO A KAKO JE

Ovde se lipo vidi koliko je nasuta riva - orjentir mul nasrid rive Smile

DA TO JE NAŠ TINEL GRADA

moderna riva danas ........ necemo komentirat ova višala

slike preuzete sa interneta

Baner

GRAD SPLIT

Baner