Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

BOGORODICA

Baner

SPLIT - KOTARI

R E P U B L I K A H R V A T S K A

Splitsko-dalmatinska županija

GRAD SPLIT

GRADSKI KOTAR GRIPE

Matice hrvatske 16

URBROJ: 2181/01-14-01-19/14/07

 


Z A P I S N I K

Sa sjednice Vijeća G.K.Gripe održane 23.01.2014.g

Prisutni: predsjednik Vijeća Marin Giljanović, vijećnici –Nenad Čatipović, Gordana Vrdoljak, Anto Gavrančić, Marija Budimir-Bekan, Joško Špeh, Zoran Fistonić

Početak sjednice u 18:00 sati

Predsjednik Vijeća predložio je Dnevni red

DNEVNI RED:

1. Usvajanje dnevnog reda

2. Usvajanje Zapisnika sa prošle sjednice Vijeća

3. Izbor najpovoljnije ponude za održavanje internetske stranice Gradskog Kotara Gripe

4. Ostalo

*****

1.Dnevni red usvojen je jednoglasno

2. Zapisnik sa prošle sjednice Vijeća usvojen je jednoglasno

3. Izbor najpovoljnije ponude za održavanje internetske stranice Gradskog Kotara Gripe

Predsjednik Vijeća upoznao je vijećnike o tijeku realizacije odluke koja je bila donesena u svezi održavanja internet stranice Kotara .Iako Kotar već godinama ima i više nego korektan odnos sa tvrtkom koja održava i nadograđuje internet stranicu potrebne su najmanje tri ponude za radove održavanja,nadogradnje i hosting stranice a sve po novim pravilima utroška sredstava Kotareva koje je donijelaa Gradska uprava.Stoga su zatražene ponude od tvrtki koje pružaju takvu uslugu i kojima Kotar može povjeriti poslove vezane za internet stranicu . Pristigle su ponude:

TVRTKA PONUDITELJ

VRIJEDNOST BEZ PDV

VRIJEDNOST SA PDV

Komplet sistem d.o.o.

5 250,00 kuna

6 562,50 kuna

VM Računala d.o.o

5 600,00 kuna

7 000,00 kuna

ADRIA- KMAN d.o.o

5 870,00 kuna

7 337,50 kuna

Vijeće Kotara je kao najpovoljniju jednoglasno izabralo ponudu tvrtke Komplet sistem d.o.o.

 

4. Ostalo

-Predsjednik je upoznao Vijećnike da je dio Plana za 2014.godinu ušao u proračun Grada Splita.

U proračunu je planirano ishodovanje lokacijske dozvole za pristupni put objektima u Krstulovićevoj ulici te je u prpračun ušlo i uređenje dječjeg igralište u Osječkoj ulici 10-12 koje će Grad uredit prema postojećem projektu .

 

-Predsjednik je posebno naglasio da su smanjena u proračunu planirana sredstva za Kotareve nekih cca 30 % ,te je samim time za očekivat da je i kotaru Gripe srazmjerno tome umanjen iznos sredstava kojima raspolaže u 2014.godini . U svezi istog potrebno je zatražiti od Grada obavijest o visini iznosa sredstava kojima raspolaže Kotar kako bi se pravovremeno mogao napraviti rebalans plana Kotara .

 

-Zatraženo uvrštavanje javnih površina u program održavanja već je odrađeno tako da je Grad uputio službeni dopis u svezi toga JKP Parkovi i nasadi a sve u svezi održavanja površina: površinu koja se nalazi u Osječkoj ulici između ulaza broj 24 E i tunela u Dubrovačkoj ulici, površina koja se nalazi na uzdignutom položaju (kod trafostanice) Matice hrvatske između brojeva 18 i 26, površina u Barakovićevoj ulici broj 18-20 kod novouređenog parkirališta s južne strane zgrade.

 

-Vijećnica Gordana Vrdoljak skrenula je pažnju Vijeća na neuređene površine/žardinjere u Dubrovaćkoj ulici kod križanja sa Krstulovićevom ulicom .

Donesena je odluka da se navedene površine privede svrsi uređenjem i sađenjem sadnica u svezi čega će se zatražiti ponuda od Parkova i nasada.

-Na prijedlog Predsjednika vijeća donesena je jednoglasna odluka o nabavi kave,sokova i sredstava za higijenu u iznosu do 1 500,00 kuna.U svezi istog zatražit će se ponuda od tvrtke Tommy – supermerketa koji je u poslovnom centru Koteks.

 

ZAMOLBE

-Kotar je zaprimio zamolbu stanara zgrade u Ulici Slobode 2A u svezi odstranjivanja grana stabala koje udaraju u fasadu zgrade i prozore.

Vijeće je jednoglasno donjelo odluku da se uputi zahtjev za navedene radove prema Parkovima i nasadima pošto se stabla nalaze na javnoj površini koja je u programu redovnog održavanja.

-Kotar je zaprimio zamolbu udruge SDUSO iz Splita za novčanom pomoći .

Vijeće Kotara je donjelo doluku da se ne može dati donacija navedenoj udruzi pošto je već ranije donesena odluka o nedavanju donacija udrugama te nisu planirana sredstva u programu Kotara za te svrhe.


Završetak sjednice u 18:50 sati

Predsjednik GK Gripe

Marin Giljanović

 

Baner

GRAD SPLIT

Baner