Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

BOGORODICA

Baner

SPLIT - KOTARI

R E P U B L I K A H R V A T S K A

Splitsko-dalmatinska županija

GRAD SPLIT

GRADSKI KOTAR GRIPE

Matice hrvatske 16

URBROJ: 2181/01-14-01-19/14/33

Z A P I S N I K

Sa sjednice Vijeća G.K.Gripe održane 14.03.2014.g

Prisutni: predsjednik Vijeća Marin Giljanović, vijećnici –Nenad Čatipović, Anto Gavrančić, Marija Budimir-Bekan, Joško Špeh, Zoran Fistonić

Početak sjednice u 18:00 sati

Predsjednik Vijeća predložio je Dnevni red

DNEVNI RED:

1. Usvajanje dnevnog reda

2. Usvajanje Zapisnika sa prošle sjednice Vijeća

3. Decentralizirana sredstva i Zaključak o decentraliziranim sredstvima

4. Postupak nabave

5. Odluka o održavanju kipa Bogorodice

6. Ostalo

7. Oproštaj od rada u Kotaru u ovom mandatu

1.Dnevni red usvojen je jednoglasno

2. Zapisnik sa prošle sjednice Vijeća usvojen je jednoglasno

3. Decentralizirana sredstva i Zaključak o decentraliziranim sredstvima

Predsjednik upoznaje Vijećnike sa novom situacijom koja je nastala smanjenjem decentraliziranih sredstava za 30% te sa Zaključkom o decentraliziranim sredstvima kojeg donosi Gradonačelnik Ivo Baldasar 4.veljače 2014.godine.

4. Postupak nabave

Predsjednik upoznaje Vijećnike sa novim postupkom nabave koji je definiran Pravilnikom o provedbi postupaka javne nabave bagatelne vrijednosti kojeg donosi Gradonačelnik 22.siječnja 2014.godine. Obzirom da u postupku nabave prilikom usvajanja ponuda nije predviđeno obavezno sudjelovanje Vijećnika Gradskih kotara, predsjednik predlaže da Vijeće zatraži i inzistira na tom da u Službi za javnu nabavu prisustvuje postupku usvajanja ponuda.

Ovaj prijedlog je jednoglasno usvojen.

5. Odluka o održavanju kipa Bogorodice

Obzirom da je kip Bogorodice postavljen na javnoj gradskoj površini temeljem Odluke Vijeća kotara Gripe te su za to utrošena sredstva Kotara Gripe, Kip je i dalje potrebno održavati na isti način. Stoga Predsjednik Vijeća predlaže da se donese odluka o tome kako bi i naredno Vijeće preuzelo brigu i održavanje. Prijedlog je usvojen jednoglasno te je donesena Odluka o održavanju kipa Bogorodice.

6. Ostalo

6.1. Pri Gradskom kotaru Gripe djeluje sekcija za sport koja okuplja nogometnu ekipu i koja se natječe na raznim turnirima u ime Kotara. U svrhu njihovog treniranja potrebno je nabaviti dvije nogometne lopte te je pribavljena ponuda poduzeća Firi d.o.o.u iznosu od 502,56 kn. Vijeće jednoglasno prihvaća ovu ponudu.

6.2. Podrumske prostorije u Kotaru koje su dijelom uređene i to sredstvima Grada, potrebno je dovršiti kako bi se mogle privesti svrsi. To znači da treba provesti struju, napraviti rasvjetu te ugraditi stepenice. Predsjednik se obvezuje u tom smislu napraviti troškovnik te ga uputiti nadležnim gradskim službama uz zahtjev odnosno zamolbu da se pristupi izvođenju radova.

6.3. Zamolba (Prijedlog) stanara za postavljanje ograde-Osječka 40

Predstavnica stanara Osječke 40 obratila se Vijeću sa prijedlogom za postavljanje ograde kod stambene zgrade u Osječkoj 40, kako bi mogli urediti javno zelenu površinu. Obzirom da se radi o javnoj površini te je ista obuhvaćena redovnim održavanjem Parkova i nasada, nije moguće dati suglasnost za ograđivanje.

6.4. Zahtjev za financijskom potporom-Udruga za edukaciju građana

Zaprimljen je zahtjev za financijskom potporom UZEG kojim se traži doniranje novčanih sredstava koja bi se iskoristila za kupnju projektora i informatičke opreme.

Vijeće je donijelo odluku da se ovaj zahtjev ne usvaja jer nije u mogućnosti odobriti novčana sredstva za ovu namjenu.

7. Oproštaj od rada u Kotaru u ovom mandatu

Predsjednik zahvaljuje svim Vijećnicima na svom volonterskom angažmanu protekle četiri godine, te ih poziva da i dalje doprinose boljitku gradskog kotara.

Završetak sjednice u 18:50 sati

Predsjednik GK Gripe

Marin Giljanović

Baner

GRAD SPLIT

Baner