Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

BOGORODICA

Baner

SPLIT - KOTARI

 

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD SPLIT

GRADSKI KOTAR GRIPE

URBROJ:2181/01-14-01-19/14/67

Split, 03.srpnja 2014. godine

Z A P I S N I K


Početak sjednice u 18.30 h, nakon Konstituirajuće sjednice Vijeća G.K.Gripe.

Prisutni članovi Vijeća:

1. Ante Cvitković

2. Ivana Kerum

3. Anto Gavrančić

4. Zlatko Čondić

5. Gordana Vrdoljak

6. Marin Giljanović

7. Joško Špeh

Predsjednik Vijeća predložio je dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda

2. Odluke vezane za nastavak rada u Kotaru Gripe

3. Smjernice rada u predstojećem mandatu

4. Razno

1. Dnevni red je jednoglasno usvojen.

2. Odluke vezane za nastavak rada u Kotaru Gripe

2.1. Vijećnici su jednoglasnom odlukom podržali nastavak održavanja računalne radionice za građane gradskog kotara. Odlučeno je da će trošak Internet usluge (B-net) kao i do sada snositi polaznici računalne radionice. Iznos spomenute usluge na mjesečnoj razini iznosi 250 kuna.

2.2. Donesena je odluka da se na ulaznim vratima kotara te na vratima uredskih prostora kotara zamijene brave, da se središnja prostorija u Kotaru proširi na današnji prostor arhiva koji će pak s druge strane biti izmješten u podrumsku prostoriju. U tom smislu bit će potreban građevinski zahvat rušenja postojećeg zida i sanacije poda u današnjem arhivskom prostoru. Osim središnje prostorije, Vijeće je odlučilo manjim zahvatom spojiti dosadašnja dva uredska prostora u jednu cjelinu. U novom proširenom uredu potrebna će biti sanacija poda i provjera elektro instalacija. Odlučeno je da će se novonastali ured opremiti za potrebe predsjednika i potpredsjednika kotara s obzirom da u ovom trenutku u kotarskim prostorijama ne postoji adekvatni ured za potrebe rada vodstva kotara. Odlukom je predviđena nabavka uredskog namještaja i opreme. Računalo za potrebe ureda neće se nabavljati već će se jedno računalo prebaciti iz središnje sale kotara u uredski prostor. Također je potrebno uvesti telefonsku liniju za potrebe Vijeća.

2.3. Vijeće je jednoglasnom odlukom izglasalo premještaj ureda Crvenog križa i Društva za sport i rekreaciju iz središnje prostorije u uredsku prostoriju neposredno uz trenutni arhiv. U tom smislu potrebno je u najkraćem roku obavjestiti povjerenika Crvenog križa i predstavnika Društva za sport i rekreaciju o ovoj odluci i u najkraćem mogućem roku ispoštovati odluku.

2.4. Vijećnici Gradskog kotara jednoglasno su podržali prijedlog predsjednika da Internet stranicu Kotara i dalje uređuju vijećnici Kotara bez ikakve naknade. Hosting za Internet stranicu u iznosu od 250 kuna godišnje pokriti će vijećnici Gradskog kotara.

2.5. Donesena je Odluka o nastavku uređenja javnozelene površine u Osječkoj 32-40 te je planirano urediti parkirni prostor neposredno uz spomenute zelene površine. Jedna trećina javnozelene površine i parking prostora u Osječkoj ulici neposredno kod broja 40 i 32 sanirana je tijekom 2012.godine. Vijeće je odlučilo da će se tijekom 2014.godine sanirati još jedna trećina javnozelene površine i parking prostora u spomenutoj ulici. Vijeće predviđa na ovaj komunalni zahvat utrošiti cca 40.000 kuna. U tom smislu zatražit će se ponude.

2.6. Jednoglasnom odlukom vijećnici su prihvatili da se za Dan Kotara Gripe odredi datum 8.rujna. U sklopu Dana Kotara predviđa se organizacija sportskih i kulturnih manifestacija na prostoru Kotara. U tom smislu donesena je Odluka o nabavci reprezentacije za potrebe obilježavanja Dana Kotara u iznosu koji predviđa Financijski plan za 2014.godinu.

2.7. Vijeće je jednoglasnom odlukom izglasalo da će Gradski kotar zatražiti od Službe za zajedničke poslove nabavku 12 novih stolica. Razlog tomu je dotrajalost postojećih stolica koje onemogućuju bilo kakvu ozbiljniju organizaciju manifestacija u prostorima Gradskog kotara Gripe.

3. Predsjednik Vijeća Gradskog kotara predložio je organizaciju akcije dobrovoljnog darivanja krvi koje bi se održalo u prostorijama Gradskog kotara. Vijećnici su jednoglasno prihvatili odluku.

3.1. Predsjednik vijeća G.K.Gripe predložio je, a vijećnici su prihvatili jednoglasno organizaciju tematske sjednice s temom prilaznog puta u ulici Vojka Krstulovića. Tematska sjednica predviđa pozivanje gostiju iz gradskih struktura koji su neposredno vezani za spomenutu komunalnu problematiku. Tematska sjednica održat će se tijekom listopada ove godine.

4. Predsjednik Gradskog kotara predložio je organizaciju manifestacije „Dani Europske kulture“ kojom bi se u Kotaru predstavile različite europske zemlje uz prigodna predavanja i filmske projekcije.

Završetak sjednice u 19.15 sati.

Predsjednik G.K.Gripe

Ante Cvitković

Baner

GRAD SPLIT

Baner