Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

BOGORODICA

Baner

SPLIT - KOTARI

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD SPLIT

GRADSKI KOTAR GRIPE

URBROJ:2181/01-14-01-19/14/99

Z A P I S N I K

sa druge sjednice Vijeća GK Gripe održane 09.listopada 2014. godine

Početak sjednice u 18.00 sati. Prisutni članovi Vijeća:
Ante Cvitković, Ivana Kerum, Anto Gavrančić, Zlatko Čondić, Gordana Vrdoljak, Marin Giljanović, Joško Špeh

Predsjednik Vijeća predložio je Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda

2. Usvajanje Zapisnika sa prošle sjednice Vijeća

3. Donošenje Pravila Gradskog kotara Gripe

4. Rasprava i usvajanje Rješenja regulacije Osječke ulice u dijelu između stambenih zgrada Osječka 32-34

5. Razmatranje ponuda za uređenje uredskog prostora u Gradskom kotaru

6. Inicijativa o uređenju dječjeg igrališta neposredno uz Dječji vrtić Palčić

7. Prijedlozi vezani za manje komunalne zahvate

8. Nabavka bakalara za građane slabijeg imovnog stanja

1. Dnevni red je usvojen jednoglasno

2. Zapisnik je usvojen jednoglasno

3. Pravila Gradskog kotara Gripe su usvojena jednoglasno

4. Predsjednik prezentira planirano Arhitektonsko rješenje koje je izradio arhitekt Dino Perčić te napominje da je ideja prihvaćena od stanara. Vijećnici su također suglasni sa spomenutim Rješenjem te je donesena Odluka da se prema Gradu iskaže potreba za pokretanjem postupka Bagatelne nabave za radove vrijednosti cca 50.000 kuna.

5. Temeljem prethodne odluke Vijeća, predsjednik je zatražio ponude za uređenje uredskog prostora u Kotaru te je dobio dvije ponude:

- Poduzeće Građenje Split d.o.o. te

- Kamenjak ceste j.d.o.o.za građenje Split

Vijeće je donijelo odluku da se pristupi izvođenju radova prema povoljnijoj ponudi.

6. Obzirom da je igralište koje se nalazi neposredno uz dječji vrtić Palčić neopremljeno iskazana je potreba da se nešto učini po tom pitanju te je pokrenuta Inicijativa za uređenje prema skiciranom Rješenju. Predsjednik je naglasio da Gradski kotar ne može samostalno financirati projekt i da je potrebna financijska podrška Grada.

7. Prijedlozi vezani za manje komunalne zahvate

7.1. Predsjednik konstatira da je igralište kod dječjeg vrtića Miki dobro uređeno te da je kvalitetno iskorišteno obzirom da ga posjećuje veliki broj djece. Ono što nedostaje je prilaz neposredno uz igralište. Potrebno je urediti prilaz u dužini cca 30metara te se predlaže da se spomenuta površina poploča betonskim pločama širine cca 80cm te da se u tom smislu prikupe ponude u vrijednosti do 20.000 kuna.

7.2. Vijećnik Zlatko Čondić predlaže da se postave rukohvati uz stepenice javnim površinama na sljedećim lokacijama: Dubrovačka/Vukovarska te Laginjina/Vukovarska 52-58. Predsjednik napominje da je također potrebno postaviti ruhohvat u prolazu u blizini Kotara, Matice hrvatske 14. Gosp.Čondić se obvezuje prikupiti ponude za postavljanje rukohvata na ove tri lokacije.

8. Donesena je Odluka da se za blagdansko darivanje građana slabijeg imovnog stanja osigura nabavka 50 komada bakalara. U tom smislu potrebno je prikupiti ponude.

9. 9.1. Temeljem zamolbi stanara da se javnozelene površine u Mitničkoj 2 i Uskočkoj ulici br 9 uvrste u program održavanja Grada Splita, Vijeće je suglasno te će uputiti dopis prema nadležnim službama.

9.2. Po pitanju zamolbe stanara Matice hrvatske 18 da se kontejneri izmjeste na neku drugu lokaciju, Vijeće je upoznato sa problematikom te je donijelo zaključak da ne postoji lokacija gdje bi bilo moguće to izvesti te shodno tome zamolbi nije moguće udovoljiti.

9.3. Hosting za WEB stranicu Kotara- Vijeće je na prethodnoj sjednici odlučilo da će iz osobnih sredstava svakog vijećnika pomoći plaćanje hostinga kako bi stranicu održali na životu. Uplata hostinga će se izvršiti čim svi vijećnici podmire prihvaćenu obvezu.

9.4. Vijeće Kotara preuzima od prošlog saziva Vijeća obvezu za održavanje kipa Bogorodice u slučaju da su potrebne kakve intervencije.

9.5. Predsjednik upoznaje vijećnike sa Pravilnikom o provedbi postupaka javne nabave bagatelne vrijednosti te sa Zaključkom o decentraliziranim proračunskim sredstvima u korist gradskih kotara i mjesnih odbora.

Završetak sjednice u 19.15 sati.

Predsjednik G.K.Gripe

Ante Cvitković mag.geogr.

 

Baner

GRAD SPLIT

Baner