Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

BOGORODICA

Baner

SPLIT - KOTARI

REKONSTRUKCIJA VANULIČNOG PARKIRALIŠTA U VUKOVARSKOJ ULICI

OPIS PARKIRALIŠTA

U Vukovarskoj ulici ispred stambene zgrade broj 62-68 nalazi se javno vanulično parkiralište za osobna vozila .Ovo parkiralište nije označeno horizontalnom I vertikalnom promrtnom signalizacijom.Zbog nepostojanja prometne signalizacije osobna vozila se parkiraju bez reda I na taj način se umanjuje broj mjesta za parkiranje vozila I otežava nesmetani izlaz/ulaz vozila na parkiralištu


Prema postojećoj situaciji na južnoj strain parkirališta nalazi se zelena površina u širini od oko 60-ak cm do ruba nogostupa,a između nogostupa I stambene zgrade nalazi se uređena zelena površina s posađenim stablima


Na sjevernoj strani parkirališta nalazi se kameni zidić visine oko 50-ak cm koji odvaja parkiralište od zelene površine sa stablimea, a na zapadnom dijelu zdrade,odnosno na prilazu parkirališta postoji neuređena zemljana površina u širini od 5 do 6 metara do nogostupa koji se pruža prema istoku,odnosno ispred zgrade

 

Nasuprot zgrade od broja 62-68 na zapadnom prilazu parkirališta nalazi se stambena zgrada koja u prizemlju ima garaže i nogostup.Ispred ove zgrade osobna vozila se nepropisno parkiraju na nogostupu ili na kolniku,te na taj način ometaju nesmetani ulaz/izlaz iz garaže i odvijanje dvosmjernog prometa na ulazu/izlazu s parkirališta

 

PRIJEDLOZI UREĐENJA PARKIRALIŠTA

 

Cilj uređenja javnog vanuličnog parkirališta u Vukovarskoj ulici je da poveća broj parkirališnih mijesta za osobna vozila i poboljša sigurnost odvijanja prometa na kolniku ispred parkirališta,kao i sigurnost pješaka.Na postojećoj situaciji ovog parkirališta parkira se oko 32 osobna vozila ,a na zapadnom dijelu zgrade i prilazu parkiališta 6 do 7 vozila .

 

 

Za poboljšanje postojećeg stanja potrebno je osim ugradnje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije znak A 34 (djeca na cesti) i znak B 39 (zabrana zaustavljanja i parkiranja) obaviti manje građevinske zahvate što ovisi o prijedlogu koji se prihvati za uređenje parkirališta. Na Listu 2. označene su površine brojem 0d 1 do 3 koje su obuhvaćene građevinskim zahvatima ,a radovi koji se predlažu su:

-pod brojem 1,da se rub kolnika pomakne 5-6 m do ruba pješačke staze koja se nalazi zapadno i dijelom ispred stambene zgrade broj 62-68,te da se ova površina asfaltira i formira parkiralište za osobna vozila,

-pod brojem 2,da se južni rub parkirališta pomakne u širinu od 50 –ak cm do ruba pješačke staze ispred zgrade i da se površina asfaltira i

-pod brojem 3, da se kameni zidić između parkirališta i zelene površine pomakne prema sjeveru do stabala,a površina asfaltira, odnosno da se proširi površina parkirališta.


U ovom Elaboratu opisana su tri prijedloga za uređenje parkirališta u Vukovarskoj ulici.

PRIJEDLOG 1.

U ovom prijedlogu kapacitet parkirališta imao bi ukupno 61 parkirališno mijesto (PM) za osobna vozila,a od ovog broja je 47 PM na vanuličnom parkiralištu i 14 PM na zapadnoj strani zgrade i prilazu parkiralištu.Vozila bi se prema ovom prijedlogu okomito parkirala na zapadnoj strani zgrade,a isto tako i na južnoj i sjevernoj strani parkirališta,dok bi se po sredini vanuličnog parkirališta vozila parkirala uzdužno


Prema prijedlogu 1 potrebno je obaviti slijedeće radove:

-građevinske radove pod 1 i 2

-označiti horizontalnom signalizacijom parkirališna mjesta kako je prikazano na slici iznad

-postaviti vertikalnu signalizaciju na prilaznoj cesti za vanulično parkiralište označeno slovima A i B,a sa znakovima broj A 34 i B 39.

-postaviti stupiće na zapadnoj strani zgrade,pored postojećih,između parkiranih vozila i pješačke staze,odnosno zelenog pojasa prema zgradi.

PRIJEDLOG 2.

Prema Prijedlogu 2 ukupno ima 56 PM za osobna vozila ,a od toga broja je 42 PM na vanuličnom parkiralištu I na 14 PM na zapadnoj strain zgrade I prilazu parkiralištu,koja bi se formirala pod kutom od 45 stupnjeva na južnom prilazu u parkiralište ,kao I na cijelom parkiralištu,dok bi se na zapadnoj strain zgrade vozila parkirakla okomito

 

Prema prijedlogu 2 potrebno je obaviti slijedeće radove:

-gradevinski radovi pod 1 i 2

-označiti horizontalnom signalizacijom parkirališna mijesta kako je prikazano na slici iznad

-postaviti vertikalnu signalizaciju na prilaznoj cesti za vanulično parkiralište označeno slovima A i B, sa znakovima A 34 i B 39

-postaviti stupiće na zapadnoj strani zgrade,pored postojećih,između parkiranih vozila i pješačke staze,odnosno zelenog pojasa prema zgradi.

PRIJEDLOG 3.

U prijedlogu broj 3 kapacitet parkirališta imao bi 65 parkirališnih mijesta za osobna vozila ,a od ovoga broja je 51 PM na vanuličnom parkiralištu i 14 PM na zapadnoj strani zgrade i prilazu parkiralištu.Vozila bi se prema ovom Prijedlogu okomito parkirala na zapadnoj strani zgrade ,a na ostalim dijelovima parkirališta uključujući i središnji dio vozila bi se parkirala pod kutem od 45 stupnjeva.


 

Prema prijedlogu 3 potrebno je obaviti slijedeće radove:

-građevinske radove pod 1,2 i 3

-označiti horizontalnom signalizacijom parkirališna mjesta kako je prikatzano na slici iznad

-postaviti vertikalnu signalizaciju na prilaznoj cesti za vanulično parkiralište označeno slovima A i B ,sa znakovima A 34 i B 39

-postaviti stupiće na zapadnoj strani zgrade ,pored postojećih,između parkiranih vozila i pješačke staze,odnosno zelenog pojasa prema zgradi.

ZAKLJUČAK

Na postojećoj površini vanuličnog parkirališta i na prilazu istog ispred stambene zgrade u Vukovarskoj ulici parkira se oko 40-ak osobnih vozila .Prema opisanim prijedlozima uređenjem parkirališta i njegovog prilaza znatno bi se povečao broj parkirališnih mijesta i poboljšala sigurnost pješaka,te nesmetani promet vozila,kao i ulaz /izlaz iz postijećih garaža .

Prema ovim prijedlozima broj parkirališnih mijesta na ovoj lokaciji u slijedećoj tablici,u kojoj su parkirališna mjesta uspoređena sa sadašnjom situacijom i potrebnim građevinskim zahvatima.


 

Iz priložene tablice broj parkirališnih mjesta u odnosu na postojeće stanje povećava se u Prijedlogu 1.za 21 PM , u Prijedlogu 2. za 16 PM, a u Prijedlogu 3 za 25 PM.

Dodajte svoj komentar

SmileCoolCrying or Very SadEmbarrassedA Smoker/Foot in mouthSadUser is an angel (at heart, at least)A Kiss/Lips Are SealedLaughingBiting one's tongue/Put Your Money Where Your Mouth IsBeen Smacked In The Mouth/Wears A Brace/My lips are sealeSurprisedSticking Out TongueConfusedWinkYelling
Vaše ime:
Vaš e-mail:
Komentar:
  Verifikacijska riječ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:
Baner

GRAD SPLIT

Baner